Header

Virtual Reality Cup 2016/2017: soutěž pro studenty

Společnost Digital Media s.r.o. ve spolupráci s firmou MAXON, výrobcem populárního 3D modelovacího, animačního a vizualizačního nástroje CINEMA 4D, vyhlašuje pro školní rok 2016 / 2017 následující soutěže pro studenty a školy, zapojené do programu CINEMA 4D Academy:

Virtual Reality Cup

Vyhlašovatel: Digital Media ve spolupráci s MAXON Computer a Smíchovskou SPŠ

Soutěž: „Sakrální stavba. 3D model a vizualizace existující sakrální stavby.“

Zadání soutěže: Pomocí programu CINEMA 4D vytvořte 3D model a v rámci možností co nejrealističtější vizualizaci libovolné existující sakrální stavby. Toto téma umožňuje vymodelovat libovolný objekt - od malé kapličky až třeba po katedrálu Notre Dame. Musí se jednat o skutečně existující stavbu, fotografie reálné předlohy bude součástí projektové dokumentace. Tvorba okolí stavby nebo případné zasazení do fotografie není podmínkou, ale může být ohodnocena bonusovými body. Výstupem bude vizualizace v rozlišení min. 1600 x 1200 bodů, formát JPG (maximální kvalita).

Kritéria hodnocení:
Kvalita a umělecký dojem výstupní vizualizace, komplexnost modelu. Při hodnocení se bude posuzovat také kvalita 3D modelu, zpracování scény případně i zasazení do okolí (není podmínkou).

Odeslání díla: Formulář pro odeslání díla

Podmínky soutěže:

 • Tato soutěž je určena pouze pro studenty ZŠ a SŠ, zapojených do programu CINEMA 4D Academy v ČR nebo SR.
 • Vítězové předchozích ročníků se mohou účastnit, ale budou hodnoceni mimo pořadí.
 • K modelování a vizualizaci lze použít pouze program CINEMA 4D. Výstupy nesmějí být postprodukčně upravovány (např. v Adobe Photoshopu apod.)
 • Vizualizace musí být vytvořena pomocí interního vizualizačního jádra programu CINEMA 4D, použití externích vizualizačních programů není dovoleno.
 • Modely musejí být vytvořeny samotnými účastníky soutěže, využití hotových modelů z databank a knihoven není povoleno. Lze ale využit knihoven materiálů a textur z programu CINEMA 4D. 
 • Každý účastník může zaslat do soutěže pouze jedno dílo.
 • Vaši práci musíme obdržet nejpozději do půlnoci 14. května 2017 a to prostřednictvím tohoto formuláře pro odeslání díla. Dílo musí obsahovat tyto části:

  • tři výstupní vizualizace (různé pohledy na scénu) v rozlišení 1600 x 1200 bodů ve formátu JPG
  • originální soubor s kompletní scénou ve formátu .C4D včetně všech nastavení renderingu (abychom po spuštění výpočtu dostali stejný výsledek, jaký autor zaslal)
  • fotografii předlohy sakrální stavby, podle které jste tvořili
  • tři ofocené obrazovky z CINEMY 4D, kde bude vidět postup práce (například různě rozpracovaný model objektu).
  • do mailu musíte uvést své jméno, věk, email, třídu, název školy a adresu a také jméno vyučujícího CINEMY 4D na vaší škole
  • odesláním vašeho díla do soutěže souhlasíte s tím, že toto dílo (vždy s uvedením vás jako autora) může být po neomezenou dobu vystavováno či jinak prezentováno na webových stránkách nebo prezentačních materiálech společností Digital Media nebo MAXON.
  • Dílo do soutěže je považováno za přijaté, pokud od nás dostanete mailové potvrzení o přijetí. Z tohoto důvodu doporučujeme díla do soutěže zasílat s předstihem.
 • V případě porušení některé z výše uvedených podmínek dochází k automatické diskvalifikaci zaslaného díla.
 • Pořadí prvních třech vítězných děl bude oznámeno do 30 dnů po uzávěrce soutěže formou tiskové zprávy na tomto webu. Výherci budou kontaktováni osobvně prostřednictvím mailu či telefonu.
      Cup

Ceny pro vítězná díla: Vítez obdrží putovní pohár a komerční licenci k programu CINEMA 4D Visualize, autor druhého a třetího nejlepšího díla pak grafické tablety Wacom Intuos

* putovní pohár se zapůjčuje škole, ze které poch‡ází vítězné dílo. Škola se zavazuje po uplynutí 11 měsíců od předání tento pohár vrátit vyhlašovateli (Smíchovská SPŠ) pro předání vítězi dalšího ročníku. Vítězi zůstává malá replika poháru.


Hodnotící komise:
Ing. Stanislav Szkandera (Digital Media), Ing. Jaroslav Zápotocký (Smíchovská SPŠ), Ing. Pavel Zoch, PhD. (3Dsoftware.cz)