Header

Virtual Reality Cup 2011

Tato soutěž probíhala od listopadu 2010 do 15.4.2011 a je již uzavřena. Níže najdete původní zadání soutěže a její vyhodnocení. Všem účastníkům děkujeme za zaslané příspěvky!

Kompletní zadání soutěže

Virtual Reality Cup

Vyhlašovatel: Digital Media ve spolupráci s MAXON Computer a Smíchovskou SPŠ

Zadání soutěže: Pomocí programu CINEMA 4D vytvořte 3D model a fotorealistickou vizualizaci exteriéru nádražní budovy dle skutečné předlohy. Výstupem bude vizualizace v rozlišení 1600 x 1200 bodů (formát TIFF, JPG nebo PSD).

Kritéria hodnocení:
Kvalita a umělecký dojem výstupní vizualizace, shoda se skutečnou předlohou (v porovnání s přiloženými fotografiemi skutečného objektu). Při hodnocení se bude posuzovat také kvalita 3D modelu, zapracování modelu do nějakého vhodného okolního prostředí bude výhodou.

Odeslání díla: Formulář pro odeslání díla

Podmínky soutěže:

 • Tato soutěž je určena pouze pro studenty ZŠ a SŠ, zapojených do programu CINEMA 4D Academy v ČR nebo SR.
 • K modelování a vizualizaci lze použít pouze program CINEMA 4D. Výstupy nesmějí být postprodukčně upravovány (např. v Adobe Photoshopu apod.)
 • Modely musejí být vytvořeny samotnými účastníky soutěže, využití hotových modelů z databank a knihoven není povoleno. Lze ale využit knihoven materiálů a textur z programu CINEMA 4D. 
 • Každý účastník může zaslat do soutěže pouze jedno dílo.
 • Vaši práci musíme obdržet nejpozději do půlnoci 15.dubna 2011 a to prostřednictím výše uvedeného formuláře přičemž povinnou součástí přílohy budou:

  • tři výstupní vizualizace (různé pohledy na budovu) v rozlišení 1600 x 1200 bodů ve formátu TIFF, JPG nebo PSD
  • fotografie nebo odkazy na fotografie skutečné nádražní budovy, které sloužily jako předloha k 3D modelu
  • originální soubor s kompletní scénou ve formátu .C4D včetně všech nastavení renderingu (abychom po spuštění výpočtu dostali stejný výsledek, jaký autor zaslal)
  • dvě ofocené obrazovky z CINEMY 4D, kde bude vidět postup práce (například různě rozpracovaný model budovy nádraží).
  • do mailu musíte uvést své jméno, věk, email, třídu, název školy a adresu a také jméno vyučujícího CINEMY 4D na vaší škole
  • odesláním vašeho díla do soutěže souhlasíte s tím, že toto dílo (vždy s uvedením vás jako autora) může být po neomezenou dobu vystavováno či jinak prezentováno na webových stránkách nebo prezentačních materiálech společností Digital Media nebo MAXON a to včetně zdrojových souborů.
  • Dílo do soutěže je považováno za přijaté, pokud od nás dostanete mailové potvrzení o přijetí. Z tohoto důvodu doporučujeme díla do soutěže zasílat s předstihem.
 • V případě porušení některé z výše uvedených podmínek dochází k automatické diskvalifikaci zaslaného díla.
 • Pořadí prvních třech vítězných děl bude oznámeno začátkem května 2011 formou tiskové zprávy na tomto webu. Slavnostní vyhlášení a předání cen 3 vítězům bude 13.5.2011 na Smíchovské SPŠ v Praze 5.
      Cup
Ceny pro vítězná díla:
 1. místo: plná komerční licence programu CINEMA 4D R12 Visualize v ceně 48.000 Kč + putovní pohár věnovaný Smíchovskou SPŠ*
 2. místo: grafický tablet Wacom Bamboo
 3. místo: tričko a další propagační předměty MAXON

* putovní pohár se zapůjčuje škole, ze které poch‡ází’ vítězné dílo. Škola se zavazuje po uplynutí 11 měsíců od předání tento pohár vrátit vyhlašovateli (Smíchovská SPŠ) pro předání vítězi dalšího ročníku. Vítězi zůstává malá replika poháru.


Hodnotící komise:
Ing. Stanislav Szkandera (Digital Media), Ing. Jaroslav Zápotocký (Smíchovská SPŠ), Ing. Pavel Zoch, PhD. (3Dsoftware.cz)

 

Vyhodnocení soutěže

Jakub Záhoř - 1. místo

Zdeněk Langer - 2. místo

Jakub Povolný - 3. místo

Další příspěvky do soutěže ...

Adam Semer

Jana Ernekerová Štěpán Keprta
     
Josef Kočí Jakub Kouřílek Matěj Kouřílek
     
Michal Kovář Eliška Kovaříková Jaroslav Kufner
     
Martin Lášek Jan Panský Iveta Procházková
     
Jan Skála Sebastian Sticzay Lenka Všetečková
     
   
Dominik Zucker