Header

Virtual Reality Cup 2012

Tato soutěž probíhala ve školním roce 2011/2012 a je již uzavřena. Níže najdete původní zadání soutěže a její vyhodnocení. Všem účastníkům děkujeme za zaslané příspěvky!

Kompletní zadání soutěže

Virtual Reality Cup

Vyhlašovatel: Digital Media ve spolupráci s MAXON Computer a Smíchovskou SPŠ

Zadání soutěže: Pomocí programu CINEMA 4D vytvořte 3D model a fotorealistickou vizualizaci historického fotoaparátu (rok výroby do roku 1950) dle skutečné předlohy. Výstupem bude vizualizace v rozlišení 1600 x 1200 bodů (formát TIFF, JPG nebo PSD).

Kritéria hodnocení:
Kvalita a umělecký dojem výstupní vizualizace, komplexnost modelu, shoda se skutečnou předlohou (v porovnání s přiloženými fotografiemi skutečného objektu). Při hodnocení se bude posuzovat také kvalita 3D modelu, zapracování modelu do nějakého vhodného okolního prostředí bude výhodou.

Odeslání díla: Formulář pro odeslání díla(již není aktivní)

Podmínky soutěže:

 • Tato soutěž je určena pouze pro studenty ZŠ a SŠ, zapojených do programu CINEMA 4D Academy v ČR nebo SR.
 • K modelování a vizualizaci lze použít pouze program CINEMA 4D. Výstupy nesmějí být postprodukčně upravovány (např. v Adobe Photoshopu apod.)
 • Modely musejí být vytvořeny samotnými účastníky soutěže, využití hotových modelů z databank a knihoven není povoleno. Lze ale využit knihoven materiálů a textur z programu CINEMA 4D. 
 • Každý účastník může zaslat do soutěže pouze jedno dílo.
 • Vaši práci musíme obdržet nejpozději do půlnoci 15.dubna 2012 a to prostřednictvím tohoto formulář pro odeslání díla. Dílo musí obsahovat tyto části:

  • tři výstupní vizualizace (různé pohledy na fotoaparát) v rozlišení 1600 x 1200 bodů ve formátu TIFF, JPG nebo PSD
  • fotografie nebo odkazy na fotografie skutečného fotoaparátu, které sloužily jako předloha k 3D modelu
  • originální soubor s kompletní scénou ve formátu .C4D včetně všech nastavení renderingu (abychom po spuštění výpočtu dostali stejný výsledek, jaký autor zaslal)
  • dvě ofocené obrazovky z CINEMY 4D, kde bude vidět postup práce (například různě rozpracovaný model objektu).
  • do mailu musíte uvést své jméno, věk, email, třídu, název školy a adresu a také jméno vyučujícího CINEMY 4D na vaší škole
  • odesláním vašeho díla do soutěže souhlasíte s tím, že toto dílo (vždy s uvedením vás jako autora) může být po neomezenou dobu vystavováno či jinak prezentováno na webových stránkách nebo prezentačních materiálech společností Digital Media nebo MAXON a to včetně zdrojových souborů.
  • Dílo do soutěže je považováno za přijaté, pokud od nás dostanete mailové potvrzení o přijetí. Z tohoto důvodu doporučujeme díla do soutěže zasílat s předstihem.
 • V případě porušení některé z výše uvedených podmínek dochází k automatické diskvalifikaci zaslaného díla.
 • Pořadí prvních třech vítězných děl bude oznámeno začátkem května 2012 formou tiskové zprávy na tomto webu.
      Cup

Ceny pro vítězná díla: Vítez obdrží putovní pohár, pro první tři nejlepší díla jsou připraveny hodnotné ceny od firem MAXON, WACOM a dalších.

* putovní pohár se zapůjčuje škole, ze které poch‡ází vítězné dílo. Škola se zavazuje po uplynutí 11 měsíců od předání tento pohár vrátit vyhlašovateli (Smíchovská SPŠ) pro předání vítězi dalšího ročníku. Vítězi zůstává malá replika poháru.


Hodnotící komise:
Ing. Stanislav Szkandera (Digital Media), Ing. Jaroslav Zápotocký (Smíchovská SPŠ), Ing. Pavel Zoch, PhD. (3Dsoftware.cz)

Všem účastníkům soutěže děkujeme za zaslané projekty a těšíme se na další spolupráci!

Vyhodnocení soutěže - vítězné projekty

Jakub Kratochvíl - 1. místo

Petr Švoma - 2. místo

Tomáš Kadleček - 3. místo

Přehled dalších příspěvků do soutěže

Michal Bauer

Peter Šufliarský

Josef Kočí

     

David Šejna

Marko Snížek

Antonín Mareček

     

Vladimír Juraško

Tomáš Jelínek

Kateřina Plachá

     

Dominik Pavličko

Jakub Povolný

Lukáš Karabin

     

David Jelínek

Martin Nitsche

Jan Skála

     

Jaroslav Kűfner

Dominik Zücker

Kristýna Kalecká