Header

Virtual Reality Cup 2013

Tato soutěž probíhala ve školním roce 2012/2013 a je již uzavřena. Níže najdete původní zadání soutěže a její vyhodnocení. Všem účastníkům děkujeme za zaslané příspěvky!

Kompletní zadání soutěže

Virtual Reality Cup

Vyhlašovatel: Digital Media ve spolupráci s MAXON Computer a Smíchovskou SPŠ

Zadání soutěže:Pomocí programu CINEMA 4D vytvořte 3D model a fotorealistickou vizualizaci reálného prostředí na téma „Prostřený stůl“. Výstupem bude vizualizace v rozlišení 1600 x 1200 bodů (formát TIFF, JPG nebo PSD).

Kritéria hodnocení:
Kvalita a umělecký dojem výstupní vizualizace, komplexnost modelu. Při hodnocení se bude posuzovat také kvalita 3D modelu, zapracování scény do nějakého vhodného okolního prostředí bude výhodou.

Odeslání díla: Formulář pro odeslání díla

Podmínky soutěže:

 • Tato soutěž je určena pouze pro studenty ZŠ a SŠ, zapojených do programu CINEMA 4D Academy v ČR nebo SR.
 • K modelování a vizualizaci lze použít pouze program CINEMA 4D. Výstupy nesmějí být postprodukčně upravovány (např. v Adobe Photoshopu apod.)
 • Modely musejí být vytvořeny samotnými účastníky soutěže, využití hotových modelů z databank a knihoven není povoleno. Lze ale využit knihoven materiálů a textur z programu CINEMA 4D. 
 • Každý účastník může zaslat do soutěže pouze jedno dílo.
 • Vaši práci musíme obdržet nejpozději do půlnoci 14.dubna 2013 a to prostřednictvím tohoto formulář pro odeslání díla. Dílo musí obsahovat tyto části:

  • tři výstupní vizualizace (různé pohledy na scénu) v rozlišení 1600 x 1200 bodů ve formátu TIFF, JPG nebo PSD
  • volitelně fotografie nebo odkazy na fotografie skutečné scény, pokud sloužily jako předloha k 3D modelu
  • originální soubor s kompletní scénou ve formátu .C4D včetně všech nastavení renderingu (abychom po spuštění výpočtu dostali stejný výsledek, jaký autor zaslal)
  • dvě ofocené obrazovky z CINEMY 4D, kde bude vidět postup práce (například různě rozpracovaný model objektu).
  • do mailu musíte uvést své jméno, věk, email, třídu, název školy a adresu a také jméno vyučujícího CINEMY 4D na vaší škole
  • odesláním vašeho díla do soutěže souhlasíte s tím, že toto dílo (vždy s uvedením vás jako autora) může být po neomezenou dobu vystavováno či jinak prezentováno na webových stránkách nebo prezentačních materiálech společností Digital Media nebo MAXON a to včetně zdrojových souborů.
  • Dílo do soutěže je považováno za přijaté, pokud od nás dostanete mailové potvrzení o přijetí. Z tohoto důvodu doporučujeme díla do soutěže zasílat s předstihem.
 • V případě porušení některé z výše uvedených podmínek dochází k automatické diskvalifikaci zaslaného díla.
 • Pořadí prvních třech vítězných děl bude oznámeno začátkem května 2013 formou tiskové zprávy na tomto webu.
      Cup

Ceny pro vítězná díla: Vítez obdrží putovní pohár, pro první tři nejlepší díla jsou připraveny hodnotné ceny od firem MAXON, WACOM a dalších.

* putovní pohár se zapůjčuje škole, ze které poch‡ází vítězné dílo. Škola se zavazuje po uplynutí 11 měsíců od předání tento pohár vrátit vyhlašovateli (Smíchovská SPŠ) pro předání vítězi dalšího ročníku. Vítězi zůstává malá replika poháru.


Hodnotící komise:
Ing. Stanislav Szkandera (Digital Media), Ing. Jaroslav Zápotocký (Smíchovská SPŠ), Ing. Pavel Zoch, PhD. (3Dsoftware.cz)

Všem účastníkům soutěže děkujeme za zaslané projekty a těšíme se na další spolupráci!

Vyhodnocení soutěže - finalisté

David Jelínek - 1. místo

Jan Peterka - 2. místo

Markéta Andršová - 3. místo

Přehled všech příspěvků do soutěže

Jan Štverák

Lukáš Méri

Klára Obročníková

     

Jan Jarý

Jan Peterka

David Šejna

     

Vilém Urbánek

Markéta Andršová

David Jelínek

     

Elena Božiková

Tatiana Fiantoková

Ján Vanek

     

Mariana Molnárová

Petr Hlavačka

Petr Baran

     

Tomáš Dostál

Martin Cvrček

Josef Vegner

     

Tomáš Jelínek

Filip Mandel

Jakub Karafiát