Header

Virtual Reality Cup 2014

Tato soutěž probíhala ve školním roce 2013/2014 a je již uzavřena. Níže najdete původní zadání soutěže a její vyhodnocení. Všem účastníkům děkujeme za zaslané příspěvky!

Kompletní zadání soutěže

Virtual Reality Cup

Vyhlašovatel: Digital Media ve spolupráci s MAXON Computer a Smíchovskou SPŠ

Soutěž: „Vezeme se po kolejích“.

Zadání soutěže: Pomocí programu CINEMA 4D vytvořte 3D model a fotorealistickou vizualizaci libovolného kolejového vozidla období před druhou světovou válkou (uvedení do provozu do r. 1938). Toto téma umožňuje vymodelovat nejen lokomotivu, vagon, ale i třeba drezínu nebo koněspřežku. Součástí modelu mohou být jak odrazivé tak průhledné materiály, mlha, kouř… Iniciativě se meze nekladou. Výstupem bude vizualizace v rozlišení 1600 x 1200 bodů, formát JPG.

Kritéria hodnocení:
Kvalita a umělecký dojem výstupní vizualizace, komplexnost modelu. Při hodnocení se bude posuzovat také kvalita 3D modelu, zapracování scény do nějakého vhodného okolního prostředí bude výhodou.

Podmínky soutěže:

 • Tato soutěž je určena pouze pro studenty ZŠ a SŠ, zapojených do programu CINEMA 4D Academy v ČR nebo SR.
 • K modelování a vizualizaci lze použít pouze program CINEMA 4D. Výstupy nesmějí být postprodukčně upravovány (např. v Adobe Photoshopu apod.)
 • Modely musejí být vytvořeny samotnými účastníky soutěže, využití hotových modelů z databank a knihoven není povoleno. Lze ale využit knihoven materiálů a textur z programu CINEMA 4D. 
 • Každý účastník může zaslat do soutěže pouze jedno dílo.
 • Vaši práci musíme obdržet nejpozději do půlnoci 14.dubna 2013 a to prostřednictvím tohoto formulář pro odeslání díla. Dílo musí obsahovat tyto části:

  • tři výstupní vizualizace (různé pohledy na scénu) v rozlišení 1600 x 1200 bodů ve formátu TIFF, JPG nebo PSD
  • volitelně fotografie nebo odkazy na fotografie skutečné scény, pokud sloužily jako předloha k 3D modelu
  • originální soubor s kompletní scénou ve formátu .C4D včetně všech nastavení renderingu (abychom po spuštění výpočtu dostali stejný výsledek, jaký autor zaslal)
  • dvě ofocené obrazovky z CINEMY 4D, kde bude vidět postup práce (například různě rozpracovaný model objektu).
  • do mailu musíte uvést své jméno, věk, email, třídu, název školy a adresu a také jméno vyučujícího CINEMY 4D na vaší škole
  • odesláním vašeho díla do soutěže souhlasíte s tím, že toto dílo (vždy s uvedením vás jako autora) může být po neomezenou dobu vystavováno či jinak prezentováno na webových stránkách nebo prezentačních materiálech společností Digital Media nebo MAXON a to včetně zdrojových souborů.
  • Dílo do soutěže je považováno za přijaté, pokud od nás dostanete mailové potvrzení o přijetí. Z tohoto důvodu doporučujeme díla do soutěže zasílat s předstihem.
 • V případě porušení některé z výše uvedených podmínek dochází k automatické diskvalifikaci zaslaného díla.
 • Pořadí prvních třech vítězných děl bude oznámeno začátkem května 2014 formou tiskové zprávy na tomto webu.
      Cup

Ceny pro vítězná díla: Vítez obdrží putovní pohár, pro první tři nejlepší díla jsou připraveny hodnotné ceny od firem MAXON, WACOM a dalších.

* putovní pohár se zapůjčuje škole, ze které poch‡ází vítězné dílo. Škola se zavazuje po uplynutí 11 měsíců od předání tento pohár vrátit vyhlašovateli (Smíchovská SPŠ) pro předání vítězi dalšího ročníku. Vítězi zůstává malá replika poháru.


Hodnotící komise:
Ing. Stanislav Szkandera (Digital Media), Ing. Jaroslav Zápotocký (Smíchovská SPŠ), Ing. Pavel Zoch, PhD. (3Dsoftware.cz)

Níže najdete přehled zaslaných projektů - vyhodnocení prvních třech nejlepších proběhne do poloviny května. Všem účastníkům soutěže děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Vyhodnocení soutěže - finalisté

David Jelínek - 1. místo

Dominik Fencl - 2. místo

Tomáš Kovařík - 3. místo

Přehled všech příspěvků do soutěže

Štěpán Růžek

Dominik Fencl

David Jelínek

     

Štěpán Maňas

František Štefl

Tomáš Vacek

     

Jakub Vokřál

Jakub Jetleb

Vojtěch Zeman

     

Jan Vokřál

Jakub Holakovský

Jan Vlk

     

Ondřej Valta

Filip Hemerka

Tomáš Kovařík

     
 

Luboš Mikula