Header

Virtual Reality Cup 2015

Tato soutěž probíhala ve školním roce 2014/2015 a je již uzavřena. Níže najdete původní zadání soutěže a její vyhodnocení. Všem účastníkům děkujeme za zaslané příspěvky!

Kompletní zadání soutěže

Virtual Reality Cup

Vyhlašovatel: Digital Media ve spolupráci s MAXON Computer a Smíchovskou SPŠ

Soutěž: „Home 2050 - domov budoucnosti“.

Zadání soutěže: Pomocí programu CINEMA 4D vytvořte 3D model a co nejlepší vizualizaci interiéru nebo části interiéru vašeho domova, jak si představujete, že by mohl vypadat v roce 2050. Toto téma umožňuje vymodelovat celý pokoj, část pokoje nebo jen nějaké zákoutí. Model by měl obsahovat nábytek a případně i další vybavení domácnosti (není podmínkou). Iniciativě a fantazii se meze nekladou. Výstupem bude vizualizace v rozlišení 1600 x 1200 bodů, formát JPG (maximální kvalita).

Kritéria hodnocení:
Kvalita a umělecký dojem výstupní vizualizace, komplexnost modelu. Při hodnocení se bude posuzovat také kvalita 3D modelu, zpracování scény a nápad.

Podmínky soutěže:

 • Tato soutěž je určena pouze pro studenty ZŠ a SŠ, zapojených do programu CINEMA 4D Academy v ČR nebo SR.
 • Vítezové předchozích ročníků se mohou účastnit, ale budou hodnoceni mimo pořadí.
 • K modelování a vizualizaci lze použít pouze program CINEMA 4D. Výstupy nesmějí být postprodukčně upravovány (např. v Adobe Photoshopu apod.)
 • Modely musejí být vytvořeny samotnými účastníky soutěže, využití hotových modelů z databank a knihoven není povoleno. Lze ale využit knihoven materiálů a textur z programu CINEMA 4D. 
 • Každý účastník může zaslat do soutěže pouze jedno dílo.
 • Vaši práci musíme obdržet nejpozději do půlnoci 20.května 2015. Dílo musí obsahovat tyto části:

  • tři výstupní vizualizace (různé pohledy na scénu) v rozlišení 1600 x 1200 bodů ve formátu JPG
  • originální soubor s kompletní scénou ve formátu .C4D včetně všech nastavení renderingu (abychom po spuštění výpočtu dostali stejný výsledek, jaký autor zaslal)
  • dvě ofocené obrazovky z CINEMY 4D, kde bude vidět postup práce (například různě rozpracovaný model objektu).
  • do mailu musíte uvést své jméno, věk, email, třídu, název školy a adresu a také jméno vyučujícího CINEMY 4D na vaší škole
  • odesláním vašeho díla do soutěže souhlasíte s tím, že toto dílo (vždy s uvedením vás jako autora) může být po neomezenou dobu vystavováno či jinak prezentováno na webových stránkách nebo prezentačních materiálech společností Digital Media nebo MAXON.
  • Dílo do soutěže je považováno za přijaté, pokud od nás dostanete mailové potvrzení o přijetí. Z tohoto důvodu doporučujeme díla do soutěže zasílat s předstihem.
 • V případě porušení některé z výše uvedených podmínek dochází k automatické diskvalifikaci zaslaného díla.
 • Pořadí prvních třech vítězných děl bude oznámeno do 30 dnů po uzávěrce soutěže formou tiskové zprávy na tomto webu. Výherci budou kontaktováni osobvně prostřednictvím mailu či telefonu.
      Cup

Ceny pro vítězná díla: Vítez obdrží putovní pohár, pro první tři nejlepší díla jsou připraveny hodnotné ceny od firem MAXON, WACOM a dalších.

* putovní pohár se zapůjčuje škole, ze které poch‡ází vítězné dílo. Škola se zavazuje po uplynutí 11 měsíců od předání tento pohár vrátit vyhlašovateli (Smíchovská SPŠ) pro předání vítězi dalšího ročníku. Vítězi zůstává malá replika poháru.


Hodnotící komise:
Ing. Stanislav Szkandera (Digital Media), Ing. Jaroslav Zápotocký (Smíchovská SPŠ), Ing. Pavel Zoch, PhD. (3Dsoftware.cz)

Vyhodnocení soutěže - finalisté

František Holubec

Tomáš Novický

Lukáš Bláha

Přehled všech příspěvků do soutěže

František Holubec

Dávid Pozdech

Dávid Šoltýs

     

Adam Vilga

Daniel Bekiaris

Kristián Vojtičko

     

Martin Zalibera

Klára Obročníková

Tomáš Novický

     

Luboš Mikula

Daniel Varchola

Marek Vlasák

     

Lukáš Bláha

Lukáš Semorád

Štěpán Mareš

     

Martin Šanda

Jakub Prajs

Tomáš Hašek

     

Michal Černota

Aleš Lipl

Vojtěch Bradáč