Header

Virtual Reality Cup 2016

Tato soutěž probíhala ve školním roce 2015/2016 a je již uzavřena. Níže najdete původní zadání soutěže a její vyhodnocení. Všem účastníkům děkujeme za zaslané příspěvky!

Kompletní zadání soutěže

Virtual Reality Cup

Vyhlašovatel: Digital Media ve spolupráci s MAXON Computer a Smíchovskou SPŠ

Soutěž: „Most - spojuje rozdělené. 3D model a vizualizace mostu či můstku“.

Zadání soutěže: Pomocí programu CINEMA 4D vytvořte 3D model a v rámci možností co nejrealističtější vizualizaci existujícího mostu nebo můstku přes řeku, potok či údolí. Toto téma umožňuje vymodelovat libovolný most z libovolného materiálu - takže můžete vytvořit jak velký most typu Golden Gate Bridge stejně jako třeba malý můstek přes potok u vás na vesnici. Musí se jednat o skutečně existující most/můstek, fotografie reálné předlohy bude součástí projektové dokumentace. Tvorba okolí mostu nebo jeho zasazení do fotografie není podmínkou, ale může být ohodnocena bonusovými body. Výstupem bude vizualizace v rozlišení 1600 x 1200 bodů, formát JPG (maximální kvalita).

Kritéria hodnocení:
Kvalita a umělecký dojem výstupní vizualizace, komplexnost modelu. Při hodnocení se bude posuzovat také kvalita 3D modelu, zpracování scény případně i zasazení do okolí (není podmínkou).

Odeslání díla: Formulář pro odeslání díla

Podmínky soutěže:

 • Tato soutěž je určena pouze pro studenty ZŠ a SŠ, zapojených do programu CINEMA 4D Academy v ČR nebo SR.
 • Vítězové předchozích ročníků se mohou účastnit, ale budou hodnoceni mimo pořadí.
 • K modelování a vizualizaci lze použít pouze program CINEMA 4D. Výstupy nesmějí být postprodukčně upravovány (např. v Adobe Photoshopu apod.)
 • Vizualizace musí být vytvořena pomocí interního vizualizačního jádra programu CINEMA 4D, použití externích vizualizačních programů není dovoleno.
 • Modely musejí být vytvořeny samotnými účastníky soutěže, využití hotových modelů z databank a knihoven není povoleno. Lze ale využit knihoven materiálů a textur z programu CINEMA 4D. 
 • Každý účastník může zaslat do soutěže pouze jedno dílo.
 • Vaši práci musíme obdržet nejpozději do půlnoci 22.května 2016 a to prostřednictvím tohoto formulář pro odeslání díla. Dílo musí obsahovat tyto části:

  • tři výstupní vizualizace (různé pohledy na scénu) v rozlišení 1600 x 1200 bodů ve formátu JPG
  • originální soubor s kompletní scénou ve formátu .C4D včetně všech nastavení renderingu (abychom po spuštění výpočtu dostali stejný výsledek, jaký autor zaslal)
  • fotografii předlohy mostu/můstku, podle které jste tvořili
  • tři ofocené obrazovky z CINEMY 4D, kde bude vidět postup práce (například různě rozpracovaný model objektu).
  • do mailu musíte uvést své jméno, věk, email, třídu, název školy a adresu a také jméno vyučujícího CINEMY 4D na vaší škole
  • odesláním vašeho díla do soutěže souhlasíte s tím, že toto dílo (vždy s uvedením vás jako autora) může být po neomezenou dobu vystavováno či jinak prezentováno na webových stránkách nebo prezentačních materiálech společností Digital Media nebo MAXON.
  • Dílo do soutěže je považováno za přijaté, pokud od nás dostanete mailové potvrzení o přijetí. Z tohoto důvodu doporučujeme díla do soutěže zasílat s předstihem.
 • V případě porušení některé z výše uvedených podmínek dochází k automatické diskvalifikaci zaslaného díla.
 • Pořadí prvních třech vítězných děl bude oznámeno do 30 dnů po uzávěrce soutěže formou tiskové zprávy na tomto webu. Výherci budou kontaktováni osobvně prostřednictvím mailu či telefonu.
      Cup

Ceny pro vítězná díla: Vítěz obdrží putovní pohár, pro první tři nejlepší díla jsou připraveny hodnotné ceny od firem MAXON, WACOM a dalších.

* putovní pohár se zapůjčuje škole, ze které poch‡ází vítězné dílo. Škola se zavazuje po uplynutí 11 měsíců od předání tento pohár vrátit vyhlašovateli (Smíchovská SPŠ) pro předání vítězi dalšího ročníku. Vítězi zůstává malá replika poháru.


Hodnotící komise:
Ing. Stanislav Szkandera (Digital Media), Ing. Jaroslav Zápotocký (Smíchovská SPŠ), Ing. Pavel Zoch, PhD. (3Dsoftware.cz)

Vyhodnocení soutěže - finalisté

Lukáš Pospíšil

Marek Vlasák

Vojtěch Bradáč

Přehled všech příspěvků do soutěže

Bibiána Hatvaníková

Veronika Ujpálová

Dominika Ujházyová

     

Andrej Petrovič

Filip Šebeň

Daniel Matějka

     

Daniel Zajác

Jan Neskromnik

Stanislav Pipek

     

Matej Klimek

Lukáš Pospíšil

Vojtěch Bradáč

     

Matej Križan

Adrián Husár

Miroslav Lžičař

     

Marek Vlasák

Diana Pančová