Header

MAXON CINEMA 4D nabízí studentům a učitelům nejlepší možný start do světa s 3D. Nejen běh času, ale i ohlasy zákazníků potvrzují skutečnost, že CINEMA 4D patří mezi nejsnáze zvládnutelné profesionální 3D nástroje na trhu. Inspiraci mohou nalézt po celém světě: při tvorbě vysoce kvalitních filmů, televizní reklamy, designu, vizualizací, umění a apod..

MAXON připravil dvě varianty studentských/učitelských licencí. První z nich je ZCELA ZDARMA, druhá je nabízena za atraktivní cenu a nabízí některé rozšířené možnosti. Délka platnosti licence je u obou verzí 18 měsíců bez možnosti prodloužení. Pokud v mezidobí vyjde nová verze produktu, mohou uživatelé dostupné verze zdarma zažádat o licenci nové verze. Neplatí pro placené studentské verze, zde je nutné v případě zájmu o novější verzi takovou novou verzi produktu zakoupit.

UPOZORNĚNÍ: obě uvedené student/učitel verze jsou určeny POUZE pro nekomerční použití.

zobrazit podmínky získání & použití student/učitel verzí

Srovnání studentských licencí

název produkt / cena

CINEMA 4D
student / učitel
ZDARMA

CINEMA 4D
Pouze pro studenty
€ 182  /  4 671 Kč s DPH

     

Kompletní sada CINEMA 4D STUDIO
(bez síťového renderingu)

   

Platnost licence po dobu 18 měsíců

   

Síťový rendering (neomezený počet PC)

   

Podpora pluginů závislých na licenčním čísle (např. V-Ray)

   

Možnost přechodu na komerční verzi s výraznou slevou*

   

Získat zdarma ›

Koupit ›

*CINEMA 4D Student/Teacher License Program
Pro licence CINEMA 4D pro studenty a učitele (zdarma i placené) nabízí výrobce možnost přechodu na plnou komerční verzi CINEMA 4D. Přechod může být realizován ne později než 6 měsíců po ukončení studia, a zároveň musí být verze Cinemy aktuální nebo max. o jednu verzi starší.

Úrovně slev pro přechod na komerční verze jsou:

  • sleva 25% z plné komerční verze při nákupu pouze softwaru (licence bez MSA)
  • sleva 50% při nákupu softwaru včetně servisní smlouvy MSA (50% sleva na licenci, MSA za plnou cenu)

Příklad: student vlastní studentkou licenci verze Cinema 4D R18. Přechod na komerční verzi může pořídit s níže nabízenou slevou kdykoliv až do konce nabídky verze R19 (tedy po uvedení další budoucí novější komerční verze do prodeje již toto možné nebude).

Tato nabídka je platná pouze pro jednu licenci na jednu osobu. Licence je nepřenosná/neprodejná/nelze přeregistrovat.