Header

Řešení problémů s aktivacemi studentské verze

Nainstalovanou studentskou licenci je nutné tzv. aktivovat. V průběhu aktivačního procesu, zahájeného po prvním spuštění programu, obdržíte od firmy MAXON mailem tzv. aktivační kód, který vložíte do příslušného dialogového okna. Aktivační kód je vázán na konkrétní hardware, pokud přeinstalujete volně šířenou studentskou verzi programu CINEMA 4D na jiný počítač, musíte aktivační proces absolvovat znovu. Průběh aktivačního procesu je popsán zde.

Pro danou verzi CINEMY 4D máte k dispozici maximálně tři aktivace - to znamená, že mohou u jedné verze programu můžete třikrát změnit hardware. Verzí programu je myšleneno její základní číselné označení - například R17 nebo R16. Volně dostupné aktualizace pro danou verzi, například R17.016 nebo R17.032 nejsou brány jako nové verze, ale patří pod souhrnné označení R17.

Čtvrté a další žádosti o aktivaci mohou být ze strany firmy MAXON odmítnuty bez udání důvodu. Jestliže vyjde nová verze produktu, dotyčný student/učitel zažádá o přidělení licence a bude mu vyhověno, bude mít k této verzi opět k dispozici tři nové aktivace.


Kontakt na technickou podporu ›