Header

Řešení problémů s instalací

Poznámka před instalací.: Pokud máte na svém počítači starší verze CINEMY 4D, nemusíte odinstalovávat, souběžná instalace několika různých verzí CINEMY 4D  nemá žádný vliv na stabilitu či výkon programu.

NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ ...

Před instalací programu prosím ověřte splnění následujících podmínek:

* Doporučujeme použití grafických karet s čipy od firem nVidia nebo ATI. CINEMA 4D může pracovat i na některých počítačích s integrovanou grafikou od firmy Intel, ale zvláště u starších notebooků bývá problém s jejich nekompatibilitou, způsobující pády programu.

VÝBĚR JAZYKA A VERZE PROGRAMU

Pokud budete chtít používat CINEMU 4D i v jiné jazykové verzi než angličtině, zvolte ze seznamu jazyků příslušnou jazykovou variantu například CZ - czech. (Pozor - pro zobrazení a výběr češtiny ze seznamu jazyků je někdy nutné posunout s posuvníkem seznamu). Přepínání mezi češtinou a nagličtinou pak bude možné přímo v programu.

LICENČNÍ ČÍSLA

Firma MAXON vydává sériová čísla přímo pro konkrétního uživatele / zákazníka / firmu. Pokud jste si zakoupili CINEMU 4D jako nový produkt nebo formou klasického upgrade, vaše sériové číslo dodané s produktem bude mít platnost omezenu na dobu 3 měsíců (počítá se od prvního spuštění programu). Během této doby musíte provést registraci (viz. dále) a poté obdržíte mailem tzv. finální sériové číslo, které má časově neomezenou platnost. Sériová čísla nemají žádnou vazbu na konkrétní hardware, platí pro platformy Mac i Windows a při přeinstalaci programu na jiný počítač můžete rovnou použít finální sériové číslo.

Upozornění: zákazníci s MSA kontrakty (kteří obdrželi zdarma upgrade na novou verzi), školy zapojené do programu CAP a studenti, využívající studentské CAP licence, dostávají s produktem rovnou finální sériová čísla, nemusí se tedy registrovat!

REGISTRACE

Registrace je povinná pro všechny zákazníky, vyjma skupiny popsané na konci předchozího odstavce (pokud do této skupiny patříte, můžete tuto část přeskočit). Pokud je to možné, proveďte registraci hned po spuštění programu – z menu CINEMY 4D zvolte Nápověda / Registrovat on-line (Help / Register online). V prohlížeči se zobrazí registrační formulář s vašim předvyplněným dočasným číslem. Doplňte ostatní údaje a odešlete. Pokud z počítače, kde běží CINEMA 4D , nemáte přístup k internetu, můžete registraci vyplnit odjinud a to na adrese http://www.maxon.net/support/register-your-product.html

Finální číslo (časově neomezené) dostanete od nás nebo od svého dodavatele mailem v průběhu 2 týdnů. Toto číslo pak vložíte přes Menu Nápověda / Registrace (Help / Register).

LICENČNÍ OMEZENÍ:

Při koupi standardní licence CINEMY 4D máte právo tento program používat na jednom počítači. Zákazníci se servisními smlouvami MSA pak mohou využít možnosti druhé instalace programu na cestovní nebo domácí počítač pro nesouběžné použití. Pokud jste si program pořídili ve formě upgrade z předchozí verze, v okamžiku instalace nové verze vám zaniká licence na verzi předchozí.

Příklad: zákaník si pořídil CINEMU 4D R13 jako upgrade z předchozí verze R12. Po instalaci verze R13 zaniká licence na použití verze R12 a všech starších s jedinou výjimkou. Starší verze mohou zůstat nainstalovány, pokud to je na tom samém počítači, jako R13. To je kvůli případným problémům s kompatibilitou, abyste mohli v případě potřeby mít k dispozici starší verze. Nesmí ale dojít k situaci, kdy vlastníte jednu licenci a R12 (nebo jiné starší verze) je nainstalována na jednom stroji a R13 na druhém.

Jestliže chce program používat na více počítačích najednou, máte tyto možnosti:

  • CINEMU 4D můžete místo do počítače nainstalovat na jeden přenosný disk a podle potřeby připojovat k různým PC
  • pokud chcete další licenci používat nesouběžně (například pro práci z domu nebo na cestách), stačí zakoupení servisní smlouvy MSA
  • zakoupení další licence programu (za každou další zakoupenou licenci stejné varianty programu dostáváte slevu 20%, netýký se ale plovoucích licencí)
  • využití plovoucích licencí, které se přidělují dynamicky po síti