MAXON License Server

Instalace CINEMY 4D R15 z DVD verze 1.0 ve spojení s licenčním serverem

Projevy problémů: při volbě instalace programu CINEMA 4D R15 s napojením na licenční server se CINEMA 4D nenainstaluje
Příčina problémů: chyba v první verzi instalátoru programu CINEMA 4D R15
Dotčené produkty: CINEMA 4D R15, DVD version 1.0 (verze 1.x instalačního DVD již tuto chybu neobsahují)

Na uživatelské počítače nainstalujte program CINEMA 4D ve standardním režimu jako jednouživatelské instalace s použitím sériového čísla a poté přidáním souboru license.ini proveďte propojení na licenční server.

Instalace na uživatelské stanice

  • Na jednotlivých počítačích, kam chcete nainstalovat program CINEMA 4D s propojením na licenční server, spusťte instalátor programu.
  • V dialogovém boxu, kde se zadává sériové číslo, vepište do okna (nebo přes schránku vložte) první řádek sériového čísla k programu (viz. obrázek>.
  • Zaškrtávací volbu Use License Server nechte nezaškrtlou (viz. obrázek níže)
  • Dokončete instalaci.


Po instalaci umístěte do složky s programem (Na PC typicky C:\Program Files\Maxon\CINEMA 4D Rxx\) soubor license.ini. Jedná se o čistý textový soubor, který můžete upravit například v Zápisníku nebo nějakém jiném editoru. Typicky obsahuje tři řádky:

[settings]
server=192.xxx.xxx.xxx
port = 5235

První řádek je pouze informačního charakteru, na druhém řádku místo 192.xxx.xxx.xxx zadáte IP adresu počítače, kde běží váš licenční server. A na třetím řádku je číslo portu, po kterém bude probíhat komunikace mezi CINEMOU 4D na uživatelském počítači a licenčním serverem. Standardně je port nastaven na 5235, nicméně po dohodě s vaším správcem sítě můžete nastavit jiný port. Pozor - komunikace mezi počítačem a serverem na daném portu může být někdy blokována různými firewally, případné problémy proto prosím konzultujte se svým správcem sítě.

Pokud chcete vrátit CINEMU 4D do původního režimu, kdy se používají standardní sériová čísla pro každou instalaci, jednoduše odstraňte nebo přejmenujte soubor license.ini z instalační složky programu CINEMA 4D na daném počítači.