header

Srovnání jednotlivých verzí CINEMY 4D

Na této stránce najdete přehled nejdůležitějších částí programu, zejména těch, které jsou v jednotlivých edicích programu odlišné. Pokud vás zajímá přesně nějaká funkce či nástroj, které nejsou v seznamu uvedeny, můžete nás kdykoliv kontaktovat s dotazem.

Podrobnější přehled novinek v Cinema 4D R19 ›
nebo v předchozích verzí: Cinema 4D R18 › | Cinema 4D R17 › | Cinema 4D R16 ›

CINEMA 4D Prime CINEMA 4D Broadcast CINEMA 4D Visualize CINEMA 4D Studio

Rychlý přehled rozdílů

CINEMA 4D Prime
CINEMA 4D
Broadcast
CINEMA 4D
Visualize
CINEMA 4D
Studio
moderní 64-bitová architektura, podpora Windows i Mac OS X        
kompletní polygonální modelovací systém        
přepracováno v R17    modelování s využitím křivek        
vylepšeno v R17    Skulpting (sochání)   video 2        
snadná rozšiřitelnost - doplňky třetích stran, vizuální editor XPresso, skriptování v jazycích Python, COFFEE a C++        
nelineární animační systém        
standardní vizualizační jádro (raytracing)        
pokročilé vizualizační jádro (GI-radiosita)        
fyzikální vizualizační jádro        
fyzikální kamera (clona, uzávěrka, ISO)        
fyzikální obloha        
novinka v R17    Take System (variantní scény + render vrstvy)        
Sketch and Toon (výstup ala ruční kresba)        
MoGraph        
HAIR (vlasy, chlupy)        
novinka v R16    Motion Tracker (integrace 3D do videa)        
grass (tráva)        
dynamika a kolize pevných těles*        
dynamika a kolize měkkých těles        
pokročilá animace postav        
Team Render (síťový rendering statických snímků a animací)**        
novinka v R16
   Team Render Server na bázi klient / server architektury**
       

 * CINEMA 4D Broadcast popdoruje dynamiku pouze u MoGraph objektů.
 ** CINEMA 4D Broadcast a Visualize obsahují síťový rendering animací pro 3 klientské počítače, CINEMA 4D Studio pak pro neomezený počet klientů (technicky omezeno na 42).

Detailní srovnání funkcí a nástrojů

Editor / uživatelské rozhraní

CINEMA 4D Prime
CINEMA 4D
Broadcast
CINEMA 4D
Visualize
CINEMA 4D
Studio
vícejazyčné uživatelské rozhraní s možností přepínání jazyků včetně češtiny        
přizpůsobitelný vzhled a klávesové zkratky        
podpora OpenGL 3.0 pro pokročilé zobrazení scény v editoru        
podpora stereoskopického 3D zobrazení přímo v editoru (3D brýle)        
robustní systém referenčních objektů (xRef)        
definování vlastních klávesových zkratek        
podpora práce s tablety Wacom a polohovacími zařízeními 3dconnexion        
více otevřených projektů najednou        
HUD (head up display)        
novinka v R16    objekt Poznámka (anotace)        
novinka v R16    Solo režim (skrývání objektů)        

Modelování

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
komplexní polygonální modelovací systém        
sada parametrických objektů        
přepracováno v R17    modelování s využitím křivek        
nástroj pro vyhlazování povrchů        
nástroj Bevel pro zaoblování hran        
široká škála deformátorů včetně Ohnutí, Deformace, Křivka, Exploze, Obalení a další        
dynamická vodítka a pracovní roviny        
typografické nástroje (kerning, tracking apod.)        
novinka v R16    Polypen        
vylepšeno v R16    objekt Symetrie        
novinka v R16    deformátor zaoblení hran (Bevel)        
vylepšeno v R16    objekt Ozubené kolo        
novinka v R16 kontrola polygonové sítě (Mesh Check)        
novinka v R16    úbytky pro deformátory (Deformer falloff)        
vylepšeno v R17    Skulpting (sochání)   video 2        

Interaktivní modelovací objekty

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
novinka v R17    Modulární police a skříně        
novinka v R17    Generátor polic s knihami (pro interiérový design)        
novinka v R16    House Builder (rychlé modelování interiérů)        
novinka v R16    Obalový designer        
novinka v R16    Modulární schodiště        
novinka v R16    Modulární dveře        
novinka v R16    Modulární okna        
novinka v R16    Modulární zámková dlažba        

Výměna dat (import / export)*

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
DXF, DWG, 3DS, DAE, FBX, DEM, LWS, SRL, VRML2, OBJ, COLLADA        
novinka v R17    SketchUp import        
QuickTime, AVI (pouze pro Windows)        
grafické formáty včetně vrstev - PSD, TIFF, OpenEXR        
grafické formáty HDR, DPX, RLA, RPF, BMP, IFF, JPG, PICT, PNG, TARGA        
AfterEffects Compositing Exchange včetně 3D dat        
CINEWARE: přímé propojení s Adobe AfterEffects CC        
   NUKE Exchange        
BodyPaint 3D Exchange - 3ds max, Maya, Lightwave, XSI        
Apple Motion Exchange včetně 3D dat        
Apple Final Cut compositing exchange        
Shake compositing exchange        
Digital Fusion compositing exchange        
IGES import        
OKINO Polytrans plugin (pouze pro Windows)
(určen pro majitele Okino Polytrans, využitím tohoto pluginu se pouze umožňuje původní soubor zkonvertovaný v Okinu otevřít v Cinemě bez nutnosti další mezikonverze)
       
vylepšeno v R16
Podpora pro aktuální verze FBX 2014 a Alembic 1.5
       

* Některé datové formáty mohou mít řadu různých specifikací nebo mohou podporovat vlastnosti, jež nelze v CINEMĚ 4D interpretovat. Pro vyzkoušení importu / exportu 3D dat prosím použijte zkušební verzi programu.

Materiály a textury

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
přepracováno v R17    práce s barvami a vzorníky        
pokročilý systém pro definování fotorealistických materiálů        
množství shaderů a šumů pro definování komplexních povrchů        
pokročilý texturovací systém BodyPaint 3D        
novinka v R16    UV Peeler a další vylepšení v UV editoru        
SSS shader (podpovrchový rozptyl světla)        
Wood Shader (dřevo)        
novinka v R17    shader Variace        
novinka v R17 shader Vzorec        
zobrazení ArtShaderu v reálném čase přímo v editoru        
subpolygonální deformace (SPD)        
Sketch and Toon materiály pro ručně kreslený vzhled        
HAIR and FUR materiály pro vlasy, chlupy a traviny        
GRASS materiál pro simulaci trávy        
vylepšeno v R16 komplexní správce textur        
vylepšeno v R16 shader Cihly        
novinka v R16    Nový systém odrazivosti v materiálech        

Světla a kamery

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
bodová, všesměrová, plošná a sluneční světla        
komplexní nastavení světel včetně dosahu, úbytků, šumů, stínů, apod.        
osvětlení pomocí HDRI mapy        
generátor fyzikální oblohy a slunce        
fotometrická IES světla        
kaustické světelné efekty        
fyzikální kamera (clona, uzávěrka, ISO)        
jeřábová kamera        
rekonstrukce kamery z fotografie
(pro zákres 3D do fotek a videa)
       
novinka v R17    Redukce deformace čočky
(pro zákres 3D do fotek a videa)
       

Rendering

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
render až do rozlišení 128.000 x 128.000 pixelů / 32 bits per pixel        
novinka v R17    Take System (Render Layers)        
renderovací instance        
podpora barevných profilů        
vyvážení bílé        
lineární workflow        
render do vrstev (TIFF / PSD / OpenEXR)        
rychlý raytracing        
prohlížeč obrázků s možností dodatečných úprav výstupů        
efekt Ambient Oclusion        
pokročilý rendering GI včetně Light Mappingu a Irradiance Cache 2.0        
novinka v R17    funkce material override pro testování osvětlení        
fyzikální render s nativními efekty rozostření (DOF a Motion Blur)        
vylepšené nastavení vyhlazování        
stereoskopický rendering (výstup pro 3D brýle)        
fyzikální kamera s nastavením clony, rychlosti uzávěrky, citlivosti filmu apod.        
barevné tónování (Color Mapping)        
systém Sketch and Toon pro ručně kreslený výstup        
nový Sub Surface Scattering (efekt podpovrchového rozptylu světla)        
vylepšeno v R16 Team Render (síťový rendering statických snímků a animací)*        
novinka v R16    Team Render Server na bázi klient / server architektury*        

 * CINEMA 4D Broadcast a Visualize obsahují síťový rendering animací pro 3 klientské počítače, CINEMA 4D Studio pak pro neomezený počet klientů (technicky omezeno na 42).

Animace

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
novinka v R17    nová vylepšení pro animátory        
komplexní nelineární animační systém        
animace prakticky libovolného parametru scény nebo objektu        
systém pro generování částic        
Thinking Particles - inteligentní částicový systém        
vylepšená časová osa, práce s F-křivkami        
porovnávání animací v Prohlížeči obrázků        
MoGraph včetně dynamiky MoDyn

(dynamika pevných těles, aplikovatelná pouze na objekty MoGraph)

       
Animace šatů včetně dynamiky        
Dynamika pro libovolné objekty

(dynamika pevných i měkkých těles + pružiny, čepy a motory )

       
systém pro pokročilou tvorbu postav        
automatizace tvorby kostry (autorigging)        
nový systém tvorby svalů        
systém CMotion pro animace pohybu postav        
Visual Selector pro rychlý výběr objektů        
novinka v R16    animační interakce   video 2        
novinka v R16    Motion Tracker (integrace 3D do videa)        

Knihovny materiálů, 3D objektů, světel a nastavení scén

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
vylepšeno    knihovny s 3D objekty, materiály, scénami a interaktivními objekty
vylepšení knihoven v R17   vylepšení knihoven v R16
základní knihovna s 3D objekty a materiály        
Broadcast Content        
Visualize Content

materiály, 3D objekty pro achitekturu, Home Builder, obaly

       
Studio Content

Home Builder, schody, okna, dveře, obaly

       

Ostatní nástroje a funkce

Prime
Broadcast
Visualize
Studio
nástroj Virtuální průchod scénou        
MoGraph - pokročilé animace včetně dynamiky tuhých těles MoDyn        
Hair - tvorba a animace 3D vlasů, chlupů a travin