Header

Servisní smlouva MSA

Precizní plánování výdajů, kvalitní služby a přístup k nejnovějším technologiím

Rozšířením služeb pro zákazníky využívající Cinema 4D je servisní smlouva MAXON Service Agreement (MSA). Díky MSA máte jistotu, že budete používat vždy jen nejnovější technologie firmy MAXON. A to za předem jasných cen a podmínek. Nemusíte tak řešit nenadálé situace při plánování finančních výdajů. Mezi další benefity MSA patří také přístup ke speciální technické podpoře a rozšířenou možnost instalace software.

Výhody používání MSA?

MSA v sobě zahrnuje několik služeb, díky kterým budete moci využívat zakoupené software opravu naplno.

 • Automatický upgrade na nejnovější verze

  Zákazníci s MSA smlouvou získávají přístup k nejnovějším aktualizacím nebo novým verzím software bez dalších poplatků, a to ihned po jejich uvedení na DVD. Máte tak jistotu, že budete moci bez zbytečného prodlení využívat nové technologie firmy MAXON ihned, jakmile se objeví na trhu.

 • Rozšířené možnosti použití

  Jste často na cestách a chcete pracovat i mimo kancelář? V rámci rozšířeného licenčního ujednání pro MSA zákazníky máte možnost nainstalovat zakoupené produkty firmy MAXON také na sekundární počítač (například notebook nebo domácí PC) s tím, že se nesmí jednat o souběžný provoz aplikace na obou strojích.

 • Rozšířená technická podpora

  Pro zákazníky s MSA kontraktem je připravena také lepší technická podpora, dostupná na speciálním telefonním čísle. Vaše problémy tak můžeme vyřešit rychleji než dříve. Zároveň dostanete přístup k dalším informacím včetně pozvánek na akce, pořádané fimou MAXON nebo jejími partnery.

 • A JAKO BONUS roční kupón do CINEVERSITY.COM

  Všichni zákazníci, kteří si servisní smlouvu MSA nově zakoupí, nebo prodlouží na další období, získávají jako bonus roční kupón do výukového portálu CINEVERSITY.COM. Ten nabízí databázi tisíců výukových videí od renovovaných 3D specialistů, pokrývající všechny aspekty Cinema 4D a BodyPaint 3D. Dále knihovnu doplňkových pluginů a přednastavení, včetně videonávodů pro jejich využití.

  .

Jak MSA funguje?

 • Rozhodnutí o vstupu do MSA můžete učinit kdykoliv, nákup servisní smlouvy tedy není vázán na koupi Cinema 4D.
 • Před zakoupením MSA je třeba produkty MAXON aktualizovat na nejnovější verze. MSA nelze pořídit na staší verze programů.
 • MSA pokrývá pouze produkty firmy MAXON. Netýká se produktů jiných firem, které jsou součástí některých balíků (např. Okino Polytrans)
 • Délka servisní smlouvy je 12 měsíců. Smlouva vstupuje v platnost první den dalšího měsíce po datu nákupu MSA. Není-li smlouva zákazníkem prodloužena, automaticky zaniká dnem vypršením platnosti, a již ji není možné pro tuto číselnou verzi Cinemy dokoupit.
 • V případě neprodloužení MSA zákazník nemá nárok na obdržení upgradů vydaných po datu vypršení zdarma, a nesmí využívat druhé instalace. Jeho stávající verze mu samozřejmě zůstává, každý další upgrade bude moci zakoupit za běžnou cenu odpovídajícího upgradu z jeho aktuální verze.
 • Opětovně si může zákazník pořídit předplatné upgradů MSA až pro další, novější číselnou verzi - upgradovat na aktuaální verzi za standartní cenu komerčního upgradu, a poté k této verzi dokoupit předplatné upgradů MSA.

Kolik MSA stojí

Poplatky za uzavření MSA vás asi velmi překvapí. Ve většině případů jsou totiž nižší, než kolik by vás stála koupě standardního upgradu na novou verzi! Ceny ročních poplatků za MSA najdete v našem eshopu u jednotlivých produktů.

Pořiďte si Servisní smlouvu MSA a získáte ZDARMA roční kupon do výukového portálu CINEVERSITY.

Produkt
cena plné verze
komerční licence
cena ročního
poplatku MSA
cena upgradu z předchozí verze*
(nemá-li zákazník MSA)
CINEMA 4D Prime R19 18 000 Kč bez DPH
(€ 700 bez DPH)
4 110 Kč bez DPH
( € 160 bez DPH)
6 690 Kč bez DPH
(€ 260 bez DPH)
CINEMA 4D Broadcast R19 33 430 Kč bez DPH
(€ 1 300 bez DPH)
7 330 Kč bez DPH
( € 285 bez DPH)
11 570 Kč bez DPH
(€ 450 bez DPH)
CINEMA 4D Visualize R19 41 150 Kč bez DPH
(€ 1 600 bez DPH)
9 000 Kč bez DPH
( € 350 bez DPH)
14 140 Kč bez DPH
(€ 550 bez DPH)
CINEMA 4D Studio R19 77 150 Kč bez DPH
(€ 3 000 bez DPH)
14 140 Kč bez DPH
( € 550 bez DPH)
19 290 Kč bez DPH
(€ 750 bez DPH)
BODYPAINT 3D R19 20 570 Kč bez DPH
(€ 800 bez DPH)
4 630 Kč bez DPH
( € 180 bez DPH)
6 690 Kč bez DPH
(€ 260 bez DPH)

* cena upgradu z verze R18 na verzi R19

Máte-li k předplatnému upgradů MSA jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Odpovědi na nejčastější otázky

Musím MSA kupovat vždy rovnou s CINEMOU 4D?

Ne, MSA můžete dokoupit později a to za předpokladu, že používáte nejnovější verzi CINEMY 4D a pokud již nebyla oficiálně ohlášena další verze. Pokud vlastníte starší verzi než aktuálně prodávanou, musíte si nejprve zakoupit standardní upgrade na aktuální verzi a pak můžete objednat také servisní kontrakt MSA.

Kdy přesně obdržíme faktury za MSA?

MSA začíná běžet první den následujícího měsíce po datu nákupu. Tedy, je-li MSA zakoupeno např. 7.prosince, počátek platnosti je 1. ledna. Faktura za MSA je vystavena po uvedení smlouvy v platnost (v tomto případě počátkem ledna s lednovým datem). MSA je v našem teritoriu vystavováno na dobu 12 měsíců, pak automaticky končí. Před uplynutím MSA vždy zákazníky kontaktujeme a informujeme je o možnosti prodloužení.

Co když v průběhu trvání MSA zakoupíme další produkty?

Servisní smlouva MSA je vždy vázána na přesný produkt a jeho licenční číslo. Ne na zákazníka. Při pořízení další licence Cinema 4D je volba Servisní smlouvy pouze na zákazníkovi.

Mám C4D Prime společně s MSA a zvažuji přechod na vyšší sadu Cinema 4D. Je toto možné?

Ano samozřejmě! Maxon v žádném případě neomezuje zákazníky ve využívání nejnovějších nástrojů, které Cinema 4D nabízí. V takové případě se provede placený upgrade z nižší sady na vyšší za cenu strandartního upgradu dle ceníku, a doplatí se cenový rozdíl MSA pro jednotlivé sady pro zbylý počet měsíců do konce platnosti MSA.

Ukázka: zákazník vlastní Cinema 4D R19 včetně MSA platné od 1.9.2016 do 31.8.2017. Dne 15.2.2017 se rozhodne upgradovat na Cinema 4D R19 VISUALIZE.

Upgrade: Cinema 4D R19 VISUALIZE Upgrade z verze C4D PRIME R19 za cenu 23 150 Kč bez DPH
Doplatek MSA: MSA pro VISUALIZE bude platná od 1.3.2017 do konce platnosti MSA 31.8.2017, tedy po dobu 6 měsíců. Cena za doplatek bude rovna rozdílu cen MSA pro jednotlivé produkty za 12 měsíců, snížena o 6 měsíců, které již uplynuly:
9 000 Kč bez DPH (cena MSA pro VISUALIZE) - 4 110 Kč bez DPH (cena MSA pro PRIME) * 6/12 (poměr počtu zbývajících měsíců k celkovému počtu měsícům)

Mohu při podpisu MSA nainstalovat software na dva počítače ve firmě?

Rozšířená možnost instalace na sekundární počítač není náhradou druhé komerční nebo EDU licence. Sekundární instalace v rámci MSA je určena pro využití při cestách nebo pro práci z domu, nikoliv pro souběžné využití. Druhou instalaci je možné využívat POUZE po dobu platnosti MSA (tedy v případě neprodloužení MSA tento nárok zaniká a takové použití bude považováno za porušení licenčního ujednání).

Když MSA smlouvu neprodloužím a po ukončení období již nebude platná, budou z toho vyplývat nějaké negativní důsledky?

Ne. Pokud MSA ukončíte, stanete se běžným zákazníkem bez předplatného upgradů. Všechny produkty, které jste získali v průběhu trvání MSA, vám samozřejmě zůstávají a budete je moci nadále používat jako běžné produkty (např. je v budoucnu můžete upgradovat apod.).

MSA mi vypršelo před téměř čtvrt rokem, ale rád bych ji zase obnovil. Mohu?

Dodatečné prodloužení Servisní smlouvy v rámci jedné číselné verze společnost MAXON umožňuje. Zákazník může servisní smlouvu zpětně prodloužit od data původního ukončení MSA. Ale nejdéle do doby vydání novější verze.

Příklad: původní MSA vypršelo 31.března, zákazník neprodloužil, zůstává mu verze Cinema 4D R19. V polovině června se ale rozhodl pořídit si MSA. Pořídí prodloužení MSA na dobu následujících 12 měsíců s tím, že nové období bude opět 1.dubna až 31.března dalšího roku.

Pokud ale mezitím byla vydána novější verze Cinemy, není už možné MSA prodloužit. Zákazník musí zakoupí upgrade na novou verzi za cenu komerčního upgradu a teprve pro tuto aktuální verzi si může předplatné upgradů dokoupit. A to kdykoliv po dobu aktuálnosti této verze, tedy do doby než bude znovu vydána verze novější. Připomínáme, že MSA bude opět na 12 měsíců s platností od 1.dne následujícícho měsíce po zakoupení nového MSA.