MAXON License Server

MAXON License Server

Licenční server umožňuje používat CINEMU 4D v režimu tzv. plovoucích licencí, kdy se sériová čísla k programu nezadávají přímo na daných počítačích, ale přidělují se dynamicky po síti až při každém spuštění programu. Jednu licenci CINEMY 4D tak může sdílet více uživatelů a to za předpokladu, že v daný okamžik může být použita pouze na jednom PC. Licenční server je automaticky dodáván pro školní multilicence (zdarma), pro komerční uživatele se cena liší podle počtu používaných licencí CINEMY 4D.

Výhody používání licenčního serveru

Využitím licenčního serveru můžete značně snížit náklady na nákup licencí a to zejména v případech, kdy jednotliví uživatelé nepoužívají program celou pracovní dobu. Taktéž můžete elegantně vyřešit situace s krátkodobými externími pracovníky, kterým poskytnete licenci pouze na přesně stanovený čas. Mezi hlavní výhody používání licenčního serveru patří zejména:

  • Licenční číslo nemusí být zadáváno do každé počítačové stanice jednotlivě. Na místo toho je v okamžiku spuštění CINEMY 4D na daném počítači číslo přiděleno dynamicky po síti. V okamžiku ukončení práce s programem na dané stanici je tato daná licence k dispozici pro dalšího uživatele.
  • Lze zajistit dlouhodobou rezervaci vybraného čísla/produktu pro konkrétního uživatele.
  • Klientskému počítači může být přidělena i offline licence na delší časové období (definováno administrátorem) a počítač tak nemusí být neustále připojen k síti. Tato možnost může být využívána např. pro práci doma nebo na notebooku.

Další informace: systémové požadavky   |   postup instalace   |   přehled cen  |   popis na Maxon.com (návod v angl.)