MAXON License Server

MAXON License Server

Použití licenčního serveru je vázáno jak na instalaci samotného produktu na vybraný počítač, tak na modifikaci nastavení jednotlivých instalací programu CINEMA 4D u uživatelů tak, aby místo standardních sériových čísel žádaly o přidělení čísla právě licenční server.

Manuál k licenčnímu serveru ke stažení (pouze anglicky a německy) .

Aktuální verze licenčního serveru

Pokud již Licenční server používáte, zkontrolujte si prosím, že se jedná o aktuální a správnou verzi. Pokud používáte starší verzi, kontaktujte prosím naši technickou podporu.

 • License Server verze 17.048 pro použití s programy CINEMA 4D R19,
 • License Server verze 17.048 pro použití s programy CINEMA 4D R18,
 • License Server verze 17.016 pro použití s programy CINEMA 4D R17,
 • License Server verze 13.012 pro použití s programy CINEMA 4D R16, R15, R14 a R13,
 • License Server verze 11.009 pro použití s programy CINEMA 4D R12 a R11.5.

Informaci o verzi licenčního serveru najdete v záhlaví okna, ve kterém program běží:
Licenční server 2

Pokud používáte starší verzi programu, kontaktujte prosím naši technickou podporu.

Instalace a nastavení Licenčního Serveru

Pozn.: Byť je to technicky možné, nedoporučujeme instalovat Licenční server na počítač, který je zároveň využíván jako běžná pracovní stanice pro CINEMU 4D, ale použít pro něj samostatný počítač v rámci místní sítě.

Upozornění: Licenční server se standardně chová jako běžná aplikace ve Windows, tudíž všechna v něm provedená nastavení včetně seznamu sériových čísel jsou vázána jen a pouze k tomu uživatelskému účtu, který použijete pro instalaci. Pokud tedy provedete instalaci programu pod svým uživatelským účtem a následně aplikaci spustíte pod účtem jiného uživatele, Licenční server si nebude "pamatovat" zadaná sériová čísla a nastavení.

Chcete spouštět MAXON licenční server jako službu na Windows? MAXON sice tento způsob spouštění serveru oficiálně nepodporuje, ale našli jsme způsob, jak to provést - více článek zde (v angličtině).

 1. Spusťte instalátor a nainstalujte Licenční Server. Po úspěšné instalaci spusťte Licenční server - otevře se hlavní okno programu.
 2. Z obsahu PDF souboru s licencemi, který jste od nás obdrželi mailem, zkopírujte do schránky (CTRL C) všechny řádky s licencemi (včetně názvu produktů a hranatých závorek).
 3. Klikněte tlačítko "Add Serials", ze schránky pomocí CTRL V vložte licence a poté klikněte na tlačítko OK.
  Licenční server 1
 4. V přehledu licencí byste měli nyní vidět kompletní seznam všech licencí s uvedením jejich počtu:

  Licenční server 2

Ve sloupci Licenses je uveden počet aktuálně dostupných licencí vůči celkovému počtu. Pokud jste si pořídili například 50 licencí, měli byste po instalaci vidět hodnotu 50/50 (50 dostupných z celkově 50).

Automatické spouštění serveru po startu systému

Jak už bylo zmíněno dříve, Licenční server standardně funguje jako běžná aplikace pro Windows/macOS, kterou je nutné v případě restartu nebo zapnutí počítače vždy ručně spustit jako kteroukoliv jinou aplikaci. Pokud chcete zajistit automatizované spouštění programu po startu počítače Windows, museli byste nainstalovat aplikaci ve formě služby. MAXON sice tento způsob spouštění serveru oficiálně nepodporuje, ale našli jsme způsob, jak to na platformě Windows provést - více článek zde (v angličtině).

Máte-li jakékoliv nejasnosti s instalací a spuštěním licenčního serveru, neváhejte nás kontaktovat .

Příprava uživatelských stanic s CINEMOU 4D

VARIANTA 1: na uživatelských stanicích není CINEMA 4D nainstalována

UPOZORNĚNÍ pro verzi CINEMU 4D R15! Pokud instalujete CINEMU 4D R15 pro přijímání licence z licenčního serveru, ujistěte se nejdříve o verzi Vašeho instalačního DVD (verze je vytištěna na DVD):

 • Je-li uvedena verze 1.0, pak prosím instalaci ukončete a přejděte na stránky zde.
 • Pokud se jedná o DVD ve verzi 1.1 a výš, pokračujte v návodu dále na této stránce.

Spusťte instalátor programu CINEMA 4D a v dialogovém okně s registrací uživatele zaškrtněte vpravo dole pole Use License Server. Zadejte adresu IP nebo název serveru a komunikační port, (standardně licenční server používá port 5235).

VARIANTA 2: na uživatelských stanicích je CINEMA 4D nainstalována

Na jednotlivých počítače, kde máte nainstalovánu CINEMU 4D, je pro komunikaci s Licenčním serverem nutné do instalační složky s programem (Na PC typicky C:\Program Files\Maxon\CINEMA 4D Rxx\) přidat soubor license.ini. Jedná se o čistý textový soubor, který můžete upravit například v Zápisníku nebo nějakém jiném editoru. Typicky obsahuje tři řádky:

[settings]
server=192.xxx.xxx.xxx
port = 5235

První řádek je pouze informačního charakteru, na druhém řádku místo 192.xxx.xxx.xxx zadáte IP adresu počítače, kde běží váš licenční server. A na třetím řádku je číslo portu, po kterém bude probíhat komunikace mezi CINEMOU 4D na uživatelském počítači a licenčním serverem. Standardně je port nastaven na 5235, nicméně po dohodě s vaším správcem sítě můžete nastavit jiný port. Pozor - komunikace mezi počítačem a serverem na daném portu může být někdy blokována různými firewally, případné problémy proto prosím konzultujte se svým správcem sítě.

Pokud chcete vrátit CINEMU 4D do původního režimu, kdy se používají standardní sériová čísla pro každou instalaci, jednoduše odstraňte nebo přejmenujte soubor license.ini z instalační složky programu CINEMA 4D na daném počítači.