Hostage by Dennis Frick

Školení CINEMA 4D: Mograph

Školení na obsluhu a využití možností systému Mograph (součástí verzí CINEMA 4D Broadcast a Studio) - obecně vhodné pro všechny uživatele, pracujících v pozici designera, animátora, motion graphic animátora, modelera, architekta a dalších. Účastníci by měli mít základní znalosti práce v programu CINEMA 4D R14/13 a to minimálně na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2.

Obsah školení

V době příchodu modulu MoGraph CINEMY 4D byl tento nástroj oslavován jako klíč k takzvaných motion graphic animacím. Animacím televizního světa a znělek. Avšak velmi rychle se začali ozývat i jiní, kteří opakovali stále podobná tvrzení, že MoGraph nejsou jen animace. Je to synonymum pro flexibilitu duplikování, možnost jak efektivně ovládat velké scény a tvořit dechberoucí detaily. MoGraph je prostě klíčem k efektivní práci.

Není to jen o animacích, ale o ovládání animačních nástrojů, to ano. MoGraph dokáže v několika mála vteřinách to, co jinak musíme tvořit hodiny. Náhodně rozmístit tisíce rozličných objektů na povrchu jiného tělesa, vytvářet modelované švy, perfektní aleje stromů, či řady světel podél cesty, zábradlí a dlaždice, řady polic a mnoho dalšího. Je to tedy výjimečný modelovací nástroj.

Ale, jak jsme zmínili, je to také animační nástroj. S ním vytvoříte animovanou znělku velmi snadno. Ovládání je velmi intuitivní a při použití několika mála objektů můžete generovat vynikající animace – bez klíčových snímků. Vše se bude odehrávat automaticky, bez náročného klíčování, v závislosti na čase a případných událostech.

Bylo by i toto málo, máme k dispozici vynikající nástroje a efekty dynamiky. Míníme tím kolize předmětů či částic, které postupují scénou, dynamiku měkkých těles a nebo aerodynamické jevy.

MoGraph, to jsou kombinace. Kombinace mnoha na první pohled nesouvisejících nástroj a řešení. Částic, modifikátorů částic, deformátorů, dynamických jevů, klonovaných instancí, efektorů, shaderů a mnoho dalšího. Výsledek je skoro vždy perfektní.

Můžeme si tedy jen zopakovat, MoGraph nejsou jen animace. Je to komplexní a univerzální nástroj vhodný pro každodenní užití. Opravdu každodenní.

Pro svou komplexnost ale není na první pohled snadné do Mographu proniknout. Nemá složitou strukturu, ale je nutné této struktuře nejdříve porozumět. Pochopit, jaké jsou možnosti a jak tyto možnosti vzájemně propojit dohromady. Pochopit hierarchii nastavení a řízení jednotlivých generátorů i efektorů. Vše pro perfektní výsledek. A právě s tím by vám mělo pomoci nabízený seminář.

Seminář proběhne v příjemném komorním prostředí vybaveném moderní technikou v dobré dostupnosti (Praha). Průvodci vám bude zkušený a široce erudovaný lektor mající hluboké znalosti dané problematiky.

Seminář zahrnuje následující témata:

1) ideologie práce s objekty Klonování a Matice
2) práce s efektory, jak efektory ovlivňují generované instance
3) využití systému Xref a práce s proxy, optimalizace editoru
4) kombinace objektů Matice, Klonování a deformátorů
5) možnosti kombinací s generátory částic
6) shadery a práce s texturami a materiály modulu MoGraph
7) kolizní jevy – kolize tuhých těles, kolize částic a komplexních objektů
8) kolize měkkých těles
9) konektory a motor, mechanické vazby
10) úvod do aerodynamických jevů
11) práce s cache
12) automatizace vazeb

Komu je seminář určen?

Všem, kteří vlastní a nebo uvažují o použití nástrojů modulu MoGraph, obecně všem uživatelům pracujících v pozici designera, animátora, motion graphic animátora, modelera, architekta a dalších. Uživatelé kteří se seminář přihlásí by měli mít základní znalosti práce v programu CINEMA 4D R14/13.