Učebna Digital Media a Amos Software Praha

Školení CINEMA 4D: Sculpting

Pokročilé modelování s využitím nové technologie skupltingu pro vytváření detailních a realistických povrchů 3D modelů. Vytvoření vlastní produkční linie pro modelování. Účastníci by měli mít základní znalosti práce v programu CINEMA 4D R14/13 a to minimálně na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2.

Obsah školení

Jednou z hlavních novinek CINEMY 4D R14 byl sculpting. Sculpting je technologií, kterou můžeme vytvářet bezprecedentní detaily, které nebyly dříve bez externích nástrojů možné. Využití této technologie je ale podstatně širší. Její uplatnění není jen v okamžíku, kdy chceme nějaký objekt dokončit, ale také v obecném přístupu k modelování organických, ale i jiných tvarů.

Sculpting nám totiž mimo svého vlastního užití, tvorby detailů, dává také unikátní možnost zcela změnit své zvyklosti. Pokud je něco v případě modelování klíčové, pak je to otázka správné topologie – konstrukce modelu a perfektního tvaru. Pro zejména méně zkušené uživatele je plnění těchto dvou požadavků souběžně, při běžném modelování, velmi náročnou úlohou. Sculpting nám ale dává vynikající možnost. Dává nám možnost obě tyto klíčové otázky rozdělit. Vyřešit nejdříve tvar objektu, a tomuto finálnímu tvaru definovat vhodnou polygonovou síť. Tu můžeme zpracovat již dále standardním způsobem, můžeme ji animovat, texturovat, či dokončit sculptingem.

Mohlo by se zdát, že daná cesta situaci dělá složitější, ale není tomu tak. Je totiž cestou, která je velmi svobodá. Dává uživateli možnost věnovat se nejdříve tomu, co je opravdu podstatné. Designu modelu, jeho tvaru. Topologie, již korektní, přijde vzápětí.

Jakkoliv není v CINEMĚ 4D specializovaný nástroj na retopologizaci povrchu, tak má aplikace několik nástrojů a objektů, které jej dokáží velmi efektivně nahradit. Předpokládejme tedy, že se pustíme onou zcela svobodnou tvurčí cestou. Víceméně absentujeme na korektní topologii, jednoduchým objektem zaplníme základní objem tělesa a sculptingem jej vytvoříme věrný tvar modelu. Následně pomocí dalších nástrojů a objektů CINEMY 4D velmi rychle připravíme nový retopologizovaný stav povrchu. Připravený pro další práci.

Dalším krokem může být finální sculpting, a nebo tvorba UV souřadnic. UV je nutné skoro vždy zejména pro zapečení sculptovaného povrchu, ale i pro další efekty a technologie. Přesto občas je vhodné UV řešit až po sculptingu, protože i nulová segmentace povrchu je upravena podle sculptovaného stavu a tak UV upravené podle finálního stavu je přesnější, než UV vytvořené před samotným sculptingem.

A nakonec můžeme objekt skutečně dokončit pomocí sculptovacích nástrojů CINEMY 4D.

Popsali jsme si komplexní workflow sculptovacích nástrojů, popsali jsme obsah nabízeného semináře. V bodech lze obsah semináře popsat následovně:

1) úvod do technologie sculptingu a rozhraní sculptování
2) segmentace modelu, funkce segmentace,
3) nastavení sculptovacích nástrojů
4) nástroje sculptování, jejich použití
5) práce s tabletem
6) symetrie
7) zmražení
8) zapékání
9) sculpting, příprava proxy modelů jako systém svobodné tvorby
10) způsoby retopologizace
11) UV editace modelů
12) finální sculpting, práce s razítky, šablonami a další
13) práce s deformačními mapami a normálovými mapami
14) texturováuní sculptovaných objektů

Komu je seminář určen

Všem, kteří chtějí být schopni jednak finalizovat své hotové modely mající korekltní topologii a i těm, kteří mohou sculptingem nahradit své stávající modelovací postupy, jelikož tato cesta je ve svém výsledku velmi efektivní. Jednoduše, všem, kteří chtějí perfektně modelovat. CNEMA 4D R13/14.

Závěr

Absolvent semináře bude mít po jeho dokončení komplexní znalosti problematiky sculptovacích tehcnologií a navazujících technologií v CINEMĚ 4D R14. Bude schopen plně finalizoavt své modely, konstruovat modely pomocí sculptingu a retopologie, tvořit UV organických objektů, zapékat výsledné textury a texturovat sculptované objekty.