Hostage by Dennis Frick

Školení CINEMA 4D: základy 1

Úvodní školení určené pro naprosté začátečníky, kteří potřebují pochopit základní principy 3D modelování, vizualizací a animací v prostředí programu CINEMA 4D. V ceně je přístup k počítači a tištěné pracovní listy pro každého účastníka. Školení probíhá spíše formou ukázek a zprostředkování teorie. V té menší, praktické části, klienti vytvoří krok po kroku model s materiály a finální vizualizaci.

certifikat

Získejte oficiální certifikát CINEMA 4D BASICS!

Toto školení je součástí certifikovaného kurzu CINEMA 4D - základy. Pokud absolvujete toto školení i navazující dvoudenní školení CINEMA 4D: základy 2, můžete po úspěšném složení testu, získat celosvětový certifikát CINEMA 4D BASICS, vydávaný přímo společností MAXON.

Absolvování druhé části kurzu a testu není povinné.

Cíl školení: absolventi školení se naučí orientovat v prostředí programu CINEMA 4D, chápat základní principy 3D modelování, vytvářet jednodušší 3D objekty, rozlišovat mezi texturami, materiály a shadery, aplikovat materiály na 3D objekty s využitím různých metod mapování, nastavovat základní parametry materiálů, světel a dalších speciálních objektů, chápat pojem rendering a jeho základní nastavení a porozumět základům animace.

Seznámení se standardním uživatelským prostředím programu CINEMA 4D

 • hlavní menu, palety nástrojů a pracovní režimy
 • správce objektů, správce materiálů a správce nastavení
 • prohlížeč obsahu – využití knihoven programu
 • okno pohledu (wiewport) a orientace v něm, pohyb v 3D prostředí

Základní 3D objekty, modelování z křivek a polygonů

 • teoretické základy práce ve 3D - orientace v prostoru, osy a souřadnicový systém, hierarchie objektů
 • primitiva
 • křivky a jejich nastavení
 • 3D objekty z křivek - segmentovaný povrch, rotace, vytažení, protažení, potažení
 • základní modifikátory a deformátory
 • objekty instance, symetrie, duplikování, pole a booleanovské operace
 • nástroje pro modelování z bodů, hran a polygonů

Světla, kamery a objekty scény

 • světla, základní teorie práce se světly a jejich nastavení
 • objekt kamera
 • objekty scény - podlaha, obloha, fyzikální obloha, pozadí

Textury a materiály

 • vysvětlení rozdílu mezi texturami, shadery a materiály
 • popis hlavních kanálů materiálu
 • aplikace materiálu na objekt (mapování), typy projekcí a jejich použití
 • nanášení materiálu na výběr polygonů

Rendering

 • vysvětlení pojmu rendering
 • nastavení základních parametrů renderingu, výstupní kvality a ukládání výsledku
 • práce s prohlížečem obrázků
 • přehled technologií a základní nastavení pro raytracing, GI, HDRI, SKY, Ambient Occlusion a mapování barev

Krátký úvod do animace

 • základní principy animování ve 3D
 • správce časové osy