Hostage by Dennis Frick

Školení CINEMA 4D: základy 2

Školení přímo navazuje na jednodenní školení CINEMA 4D - základy 1, ale je vhodné i pro klienty, kteří se umí orientovat v prostředí programu, vytvářet jednoduché modely, přiřazovat jim materiály a vyrenderovat základní vizualizaci.

certifikat

Získejte oficiální certifikát CINEMA 4D BASICS!

Toto školení je součástí certifikovaného kurzu CINEMA 4D - základy. Absolvováním obou základních školení a úspěšným složením testu, získáte oficiální certifikát firmy MAXON - CINEMA 4D Basics.

Test a certifikace není povinná - celý kurz můžete absolvovat i bez testu, nicméně pak nemáte nárok na certifikát.

Cíl školení: absolventi školení si rozšíří obecné znalosti práce v programu CINEMA 4D. Naučí se vytvářet složitější modely, reálnější materiály, nastavit přesnější svícení a renderovat kvalitnější vizualice.

Nastavení programu CINEMA 4D

 • detailní nastavení programu
 • použití klávesových zkratek a tvorba svých vlastních
 • úprava uživatelského rozhraní programu
 • instalace a použití pluginů
 • správce vrstev
 • správce textur
 • nastavení projektu
 • správce analýzy modelu

Modelování

 • volné modelování, modelování z křivek a použití nástroje polygonové pero
 • použití deformátorů, spojovací objekt
 • přichytávání a zarovnání os
 • používání N-úhelníků
 • optimalizace struktury
 • nástroje pro výběr
 • import modelů z jiných programů
 • komplexní příklad modelování hrnku, nasvícení a nastavení renderingu

Textury a materiály

 • odrazivost materiálu a její vrstvení
 • shadery přechod, fresnel, šum, fúze, lumas a vrstvy
 • generátory povrchu – dřevo, dlažba, cihly
 • okolní prostředí - Ambient Occlusion
 • normálové mapy
 • podpovrchový rozptyl světla – SSS
 • deformační mapa a subpolygonální deformace
 • vrstvení materiálu za pomocí výběru polygonů

Rendering

 • nastavení kamery a fyzikální kamery
 • porovnání možností, výhod a omezení rendrovacích systémů standardní a fyzikální
 • rendering do vrstev (multipass) a následná postprodukce v Adobe Photoshop®
 • pokročilé nastavení světel, fotometrie a IES světla
 • detaily nastavení globální iluminace - přehled výpočetních metod
 • svícení pomocí HDRI
 • krátce o použití kaustiky
 • Ambient Occlusion
 • Team Render - distribuovaný rendering
 • dávkový rendering
 • nutné znalosti pro úspěšný rendering animací
 • ukázka příkladů svícení různých scén

Částicový systém

 • generátor částic
 • modifikátory částic

BodyPaint 3D

 • seznámení a ukázka úpravy UV koordinát

Animace

 • animace parametrů objektů a pohybu po křivce
 • animace kamery po křivce s cílem
 • morfing dvou kamer
 • jeřábová kamera
 • objekt Klapka a její použití

Záverečný test (nepovinné)

 • test pro zájemce o certifikát CINEMA 4D BASICS - vyžadováno je absolvování kurzů CINEMA 4D - základy 1 a 2